RESPEKT

RESPEKT

För oss handlar respekt om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, religion,
funktionshinder eller annat irrelevant. Stark Service fönsterputs vill främja både effektivitet och
ömsesidig förståelse för alla människor vi möter genom att använda alla möjliga kunskaper och resurser,
där varje individ är unik och bidrar.