RUT-avdrag

RUT-avdrag

Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.

  • Mer information om vilka regler som gäller kan också läsas hos Skatteverket  LÄS HÄR