PROFESSIONELLT

PROFESSIONELLT

Alla anställda på Stark Service fönsterputs är bundna till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att
de inte under några omständigheter får dela med sig av företagshemligheter, kundregister eller
kundinformation till tredje part och inte heller omständigheter eller information de tagit del av vid arbete
ute hos våra kunder. Vi lägger stor vikt vid just detta.
Utöver ovanstående punkter gör vi allt för att se till att rätt personer arbetar på företaget. Samtliga
anställda lämnar därför utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att de i alla lägen kan hantera det
ansvar och förtroende vi ger dem.