KVALITET

KVALITET

Alla fönsterputsare hos Stark Service fönsterputs genomgår en utbildning på tre månader där de lär sig att
putsa fönster enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete. I detta
innefattas allt från hur en stege ska hållas till etik och moral.