Kalkylator

Beräkningen är bara preliminär. Exakt pris räknar fönsterputsare på plats. Alla priser är efter RUT-avdrag. Vanliga fönster är på omkring 1kv/m vardera. Om fönster är till exempell 1mx2m storlek, räknar vi det som 2 fönster.

BOTTENVÅNING

Vanliga fönster, upp till 20 fönster Vanliga fönster, mer än 20 fönster
Fönster med fasta spröjs, upp till 60 mindre glasrutor Fönster med fasta spröjs, mer än 60 mindre glasrutor


Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 2.3-2.8 m. över markplan

Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 2.8-3.5 m. över markplan

Höjdtillägg, över 3.5 m. (fönster över trappa eller fönster upp i nock)

Avtorkning av fast monterade spröjsfästen

Avmontering av löstagbara spröjs

Löstagbara spröjs, påmontering efter fönsterputsning

Löstagbara spröjs, rengöring

Fönsterkarmar och fönsterbågar, utvändig rengöring


ÖVERVÅNING

Vanliga fönster

Fönster med fasta spröjs

Fönster med löstagbara spröjs, ink återmontering av spröjs

Fönsterspröjs, rengöring

Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

Takfönster


KÄLLARVÅNING

Källarfönster

Källarfönsterkarmar och källarfönsterbågar, rengöring


UTERUM

Dörrar

Fönster

Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 2.3-2.8 m.

Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 2.8-3.5 m.

Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 3.5m+


Totalt:


Abonnemang*!